Welcome, visitor! [ Register | LoginRSS Feed  |   | 

Post an Ad

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 11 ประการ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 11 ประการ
1. ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลล์จำพวกนี้จะไม่สามารถตรวจหาพบโดยเครื่องมือทางการแพทย์ จนกว่าจะมีปริมาณเซลล์เป็น 2-3 ร้อยล้านเซลล์
หากไปพบหมอ แล้วหมอบอกว่าคุณไม่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายหลังจากการตรวจ นั่นแค่หมายความว่า เครื่องมือทางการพทย์ไม่สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งได้ เนื่องจากขนาดของเซลล์มะเร็งยังไม่มากพอ หรือขนาดยังไม่ใหญ่พอให้เครื่องมือตรวจเจอ (อ่านต่อ)

https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-2711704.html

One Response to “ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 11 ประการ”

  1. http://www.bim100.com

UA-79743415-1