ติดต่อบริษัทประกันภัยภูเก็ต

ติดต่อบริษัทประกันภัยภูเก็ต


1544259666896

บริษัทประกันวินาศภัยในภูเก็ต
INSURANCE COMPANY IN PHUKET

ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดภูเก็ต

บริษัท ประกันวินาศภัย

บริษัทประกันวินาศภัย

1. #กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ที่อยู่ 74/180 อาคารพูนผลพลาซ่า ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-246483-4 เบอร์โทรสาร 076-246485
http://www.rvp.co.th
https://goo.gl/maps/dS9j3jQrkutk8oLk8

2. #สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ 02-68-7777
#theunionprospersinsurance
http://www.upp.co.th

3. #กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 101/9 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เบอร์โทรศัพท์ 076-304055 เบอร์โทรสาร 076-304059
แจ้งอุบัติเหตุ 1620
http://www.bangkokinsurance.com/

4. #กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ 22/3-4 ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-232965-6 เบอร์โทรสาร 076-232313
http://www.kpi.co.th/
แจ้งอุบัติเหตุ : 0 2309 5888

5. #คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
ที่อยู่ 16-18 ซ.7 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-212391 081-8914482 เบอร์โทรสาร 076-221951
https://www.tokiomarine.com/th/th-general/home/get-in-touch/nonlife.html

6. #ไทยประกันภัย ภูเก็ต
ที่อยู่ : 9 ถนน ศักดิเดชน์ ซอย 1 ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
076 242 355
https://www.thaiins.com/th

7. #เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 23/12 หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-264736-7 เบอร์โทรสาร 076-264735
http://www.deves.co.th/

8. #ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 5/54 เอสทีพล่าซ่า ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1352 ตลอด 24 ชั่วโมง
เบอร์โทรศัพท์ 076-246581-3 เบอร์โทรสาร 076-246580
http://www.tsi.co.th/

9. #ไทยพัฒนาประกัน จำกัด
ที่อยู่ 18/21 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-234707-8 เบอร์โทรสาร 076-352172
https://www.thaipat.co.th/Home.aspx

10. #ไทยศรีประกันภัย จำกัด THAISRI INSURANCE – PHUKET
ที่อยู่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (สาขาภูเก็ต)
99/24 หมู่ 1 ถนนพระภูเก็ต(แก้ว)ตำบลกระทู้ กระทู้ ภูเก็ต83120
เบอร์โทรศัพท์ (076) 612593-5 , (076) 612595 เบอร์โทรสาร (076) 612596
https://goo.gl/maps/JYPwqcTAfRjxtHFZ9

11. #ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 58/5-6 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-238667-2 เบอร์โทรสาร 076-238673
https://www.dhipaya.co.th/

12. #ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 98/10-11 ถนนสุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-354613-5 เบอร์โทรสาร 076-354616
https://goo.gl/maps/9VqZX7TeGzGYxLkz8

13. #นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
076-540651-3
https://goo.gl/maps/ZaUCeVCNerwJrNZd7
https://namsengins.co.th/

14. #ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ 31/20 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรีย์ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-239481-2 เบอร์โทรสาร 076-239483

15. #ธนชาตประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ 108/99 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-261577 ต่อ 301 เบอร์โทรสาร 076-261581

16. #นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 58/7-8 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-239671-3 เบอร์โทรสาร 076-239674

17. #เมืองไทยประกันภัย จำกัด MUANG THAI INSURANCE – PHUKET
ที่อยู่ *24/2 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-241233 เบอร์โทรสาร 076-241238

18. #วิริยะประกันภัย จำกัด VIRIYA INSURANCE
ที่อยู่ 183/26-28 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-217149-51 เบอร์โทรสาร 076-232206 ต่อ 195

19. #เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด AIG INSURANCE – PHUKET
ที่อยู่ : 22/11 ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel : 076-256854-65 Fax : 076-256866
แจ้งอุบัติเหตุ : 026491999
https://goo.gl/maps/BcqGwLVCY2esdtiw8

20. #เอ็ทน่าประกันสุขภาพ ภูเก็ต #AETNA Health Insurance Phuket
ที่อยู่ : 156/15 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel : 076-355815-8 Fax : 076-355814
https://g.page/AetnaHealthInsurance?share

21. #อลิอันซ์อยุธยา ประกันภัย
https://goo.gl/maps/MkwozSKQGmzv84pd7
ที่อยู่ : อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel : 076-216000,076-224999 Fax : 076-219383

22. #แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) AXA INSURANCE -PHUKET
ที่อยู่ 2/18-19 ถ.วิรัชหงษ์หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-219251-5 เบอร์โทรสาร 076-219249
https://g.page/axaphuket?share


Make_appointment1