เอไอจี

เอไอจี


บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อตัวแทน 0872674342 #เอไอจี


เกี่ยวกับเอไอจี

 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิ๊งค์ (เอไอจี) เป็นผู้นำธุรกิจด้านการประกันภัยชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้าในกว่า 130 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก กลุ่มบริษัท AIG มีเครือข่ายบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าภาคธุรกิจ องค์กร สถาบัน และลูกค้ารายย่อย ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุดกว่าบริษัทประกันวินาศภัยใดๆ     นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท AIG ยังเป็นผู้นำในด้านการประกันชีวิตและการเตรียมเพื่อเกษียณอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นสามัญของ AIG จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค และโตเกียว  เอไอจี เป็นชื่อทางการตลาดทั่วโลกสำหรับธุรกิจการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต การเตรียมเพื่อเกษียณอายุ และการบริหารจัดการด้านประกันภัยของบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป, อิ๊งค์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอไอจี กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aig.com บริษัทประกันภัยในเครือและบริษัทหุ้นส่วนของ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป, อิ๊งค์ เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วนอาจนำเสนอโดยบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอาจนำเสนอโดยบริษัทในเครือ หรือนอกกลุ่มบริษัทในเครือ ความคุ้มครองของประกันภัยบางประเภทอาจเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้รับประกันส่วนเพิ่มจากประกันภัยหลัก ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้เข้าร่วมกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัยของรัฐบาล ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนดังกล่าว เอไอจี ประเทศไทย 
เอไอจี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ปัจจุบัน เอไอจี ประเทศไทย มีสำนักงานที่ให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ 11 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานที่เชี่ยวชาญกว่า 500 คน และตัวแทนประกันภัยกว่า 3,500 ราย ที่ร่วมเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เอไอจี ประเทศไทย เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประกันวินาศภัยและเชี่ยวชาญในการคิดค้นเพื่อมอบคำตอบด้านการประกันภัยแก่ลูกค้า ทั้งภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย ในกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินที่ระดับ A+ จากการจัดอันดับโดย สถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (S&P’s)* อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง มั่นคง มั่นใจได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนที่ดำรงตามกฏหมาย และผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานฐานะทางการเงิน รวมถึงยังมีสินทรัพย์และเงินลงทุนในระดับสูงที่สามารถยืนยันได้ถึงความมั่นคง พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ประกอบไปด้วยบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์

อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย และบริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ขอวีซ่า ได้ทุกประเทศ · เจ็บป่วย ไม่สบาย ปวดท้อง · เที่ยวบิน กระเป๋า ล่าช้า · คุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันภัยการเดินทาง แผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม Travel Guard มีความสามารถเป็นเลิศในการประกันภัยการเดินทางทั่วโลก ในกว่า 160 ประเทศ  ช่วยบรรเทาค่าใช่จ่ายหรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน *ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ในประเทศ)  *ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว) สมัครออนไลน์ได้เลยที่นี่


 TravelGuard

TravelGuard


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินจากภัยต่างๆ ที่เกิดจากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกประเภทความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเอง โดยบริษัทฯ มีแผนประกันภัยภาคสมัครใจ 4 ประเภทดังนี้

ความคุ้มครอง ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 5
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
การสูญหายและไฟไหม้ของรถยนต์ x ขึ้นอยู่กับแผนประกัน
ความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย x x

ความคุ้มครองเพิ่มเติม นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักข้างต้น บริษัทขอมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการประกันภัยทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต
  • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
  • ความคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

การประกันภัยแบบระบุชื่อ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกทำประกันภัยแบบระบุชื่อกับการประกันภัยข้างต้น ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่า โดยจะได้รับความคุ้มครองความรับผิด หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน

หากความเสียหายเกิดขึ้นโดยผู้ขับขี่มิได้มีชื่อระบุในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกเอง (กรณีที่เป็นฝ่ายผิด) ดังนี้:

  •  2,000 บาทแรก สำหรับ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • 6,000 บาทแรก สำหรับ ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน พลิกคว่ำ.