Insurance Broker

Insurance Broker


724_srikrung

About Us

แอกซ่าประกันภัย เปิดทุกวัน บริการ 24 ชม. บริการทั่วไทย
แจ้งเหตุโทร. 022065488 (ตลอด24ชั่วโมง)

สนใจทำประกัน หรือ ขายประกัน
โทร / Mobile :
+66 87 2674342
Telphone /LINE: 087 2674342   
Email : office@phuket1992.com
ยุคปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในยุคออนไลน์ ระบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ จึงมีความสำคัญ
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลา แต่ต้องมีที่ปรึกษา เพื่อสามารถเข้าใจ การทำประกันภัยให้ตรงกับความต้องการ หรือ อะไรที่เราได้รับการคุ้มครอง (ที่ปรึกษา จึงคอยช่วยเหลือคุณ)

ประวัติตัวแทน : ใบอนุญาตเลขที่ 50040005666 (นายหน้า หรือ ที่ปรึกษา) 
ได้เริ่มเข้ามาเป็น ตัวแทนแอกซ่าประกันภัย ในปี
2548 (รหัสโค้ดตัว แทน PA027) โดยบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของตัวแทนประกันภัยไว้อย่างสูงสุด ด้วยประสพการณ์การทำงานด้านการประกันวินาศภัยที่มากกว่าสิบปี จึงมีความพร้อมที่จะสามารถให้บริการอย่างมั่นใจ

History of the agent. : Licensed no. 50040005666
Has become. AXA Insurance Agency in 2005 (ID code to the PA027) was administered by a professional. Honesty and integrity. And maintain the highest ethics of insurance agents. With experience working in insurance for more than ten years. It is ready to be served with confidence.

รู้จักกันยิ่งขึ้น
บริการด้วยความจริงใจ ให้คำปรึกษากับคุณได้ทุกเวลาเมื่อเกิดปัญหา พร้อมให้รายละเอียดในข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยความเป็นมืออาชีพ วัตถุประสงค์หลักของเราไม่ใช่การขายเพียงอย่างเดียว แต่คือสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณโดยที่เราตัวแทนและแอกซ่าประกันภัย “พิสูจน์ให้เห็น”และการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และพัฒนาเว็บไซด์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและพึงพอใจสูงสุด

Known better.

Service with sincerity. Consultation with you at any time on the problem. Detailed product information available to insurance professionals. Our main objective is not to sell alone. But the confidence and satisfaction to you by our agents and AXA Insurance. “Proved”.
And the sale of insurance products. And development of the site continues to provide information. Respond quickly to customer needs and satisfaction.

  • เดือนพฤศจิกายน 2552 ได้รับติดตั้ง ระบบ QuickLink จากแอกซ่า ซึ่งสามารถออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าได้ทันทีIn November 2009 has been installed QuickLink of AXA Insurance, which can be released to customers.
  • ปลายเดือนตุลาคม 2554 ได้เริ่มเปิดให้บริการเว็ปไซด์ตัวแทนขายประกันภัยของ บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยได้ใช้ชื่อ axaagent-woratat.com In late October 2554 launched the website of the company’s sales agents Insurance AXA Insurance Limited (Company) has been using the name.axaagent-woratat.com.

นโยบายการทำงานของสำนักงานตัวแทนฯ
เน้นการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด การบริการต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อย่างถูกต้อง
เราสร้างมาตรฐานใหม่ เรื่องความปลอดภัยในการชำระเบี้ยประกัน ในการเลือกซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซด์ที่ให้ลูกค้า ชำระเบี้ยประกันภัย เข้าบริษัทประกันภัยโดยตรงอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องผ่านมือคนกลาง ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ลูกค้าทุกท่านต้องได้เห็น ได้อ่าน ได้ทำความเข้าใจในตัวกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง ก่อนการซื้อกรมธรรม์ ทุกครั้งบริการหลังการขาย ติดต่อผ่านสายด่วนได้ตลอด 24 ชัวโมง ตลอด 365 วัน เมื่อท่านประสบปัญหาไม่ต้องรอเวลาทำการ

Policywork.Representative offices.
Focus on customer service satisfaction. The service must be fast and accurate.
We set new standards. Security to pay the premiums. In buying insurance through this website. Customers can pay a premium to the insurance company directly, indeed. Without through an intermediary. Safe from predators.
All you need to have read, understand the policy correctly. Before buying a policy every time.
After-sales service. Contact the hotline for 24 hours 365 days when you are having problems. No need to wait office hours.

พันธมิตร ระบบออนไลน์ เปิดทุกวัน บริการ 24 ชม. 

1. ซื้อประกันภัย กับ แอกซ่าประกันภัย ออนไลน์ที่นี่

2. ซื้อประกันภัย กับ 724INSURE ออนไลน์ที่นี่