UA-79743415-1

News

Check out market updates

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมัครซื้อ-ขายพื้นที่ใช้งานกับ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมัครซื้อ-ขายพื้นที่ใช้งานกับ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมัครซื้อ-ขายพื้นที่ใช้งานกับ www.pageqq.com
(นิยาม cloud service ของ PageQQ คือ web hosting ชนิดนึง เป็น file hosting ก็ได้ เป็น image hosting ก็ได้ หรือเป็นระบบบริการสำเร็จรูป ใช้เก็บข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอล ที่มีโครงข่าย แม่ข่ายเชื่อมโยงกัน ขนาดใหญ่)
ข้อที่ 1
จากการขายพื้นที่ Wep Hosting 50%
ขายพื้นที่ PageQQ ให้กับทุกคนทั่วโลก ที่ต้องการใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนแนะนำการขาย บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่น 50% จากยอดขาย(1,000 บาท) หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อรหัสผู้ที่ท่านแนะนำ รับการตรวจสอบการสมัครและอนุมัติเรียบร้อย
ข้อที่ 2
จากโครงสร้างสมาชิกอัตโนมัติ 1 % 20 ชั้นลึก
เมื่อมีการสมัครสมาชิก ระบบจะนำรหัสที่สมาชิกได้ ไปวางในโครงสร้าง www. ตามรูปแบบ 1 แตก 2 ไล่ลงไป 20 ชั้น เพื่อรับผลประโยชน์ดังนี้
2.1 1 % จากกำไรของการซื้อพื้นที่ ของสมาชิกใหม่ที่อยู่ใต้โครงสร้างครั้งเดียวจนครบ 20 ชั้น
(ได้รับ 0.2 Q=10 บาท จากทุกคน ที่อยู่ในผังโครงสร้างไม่ว่าจะขายพื้นที่เอง หรือทีมงานเกิดการขยาย หรือจาก ระบบ Auto place)
2.2 1% จากกำไรของการรักษา AUTO Service System 300บาท (6Q)ทุกเดือน
(ได้รับ 3บาท จาก ทุก user ที่มีการจ่าย AUTO Service System )
*1Q = 50บาท
หมายเหตุ
ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่ระบบจะตัดเก็บอัตโนมัติจากสมาชิก ที่มีQ ในกล่อง Q โดยให้สมาชิกต้องมีรายได้มากกว่าค่าสมัครซื้อพื้นที่แล้วเท่านั้น (ไม่มีระบบไม่ตัด)
ข้อที่ 3
จากการบริหารทีมสมาชิกที่ดูแลตรง 10%
ได้รับทุกครั้งจากการถอน Q ของสมาชิกที่เราดูแลตรง
ข้อที่ 4 View content (คิดตามสัดส่วนในแต่ละเดือน)
คำนวณเดือนละ 1 ครั้ง
การคิดเรทวิว (Rate view) คิดจาก กำไรรวมทั้งหมดของเดือนในส่วน view เท่านั้น หารด้วย จำนวน view รวมที่ตัดคิด maxview ของทุกคนรวมกัน
เช่น กำไร 1 ล้านบาท หารด้วย ยอดวิวรวม 10 ล้าน view = Rate view 10 สตางค์ (ตัวอย่างสมมติ)
การคิดเงิน
Rate view x จำนวน view ที่ได้ = ออกมาเป็นจำนวนเงิน ( Q )
หมายเหตุ
ระบบจะคำนวณวิว จากทุกวิวทุกโพสต์ของเรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 และจะคำนวณเป็นรายได้ แสดงโชว์ในกล่อง Q ของเรา ในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป
ข้อที่ 5
จากการเป็น Center รับ 2%
คุณสมบัติ เบื้องต้นแนะนำตรงติดตัว 100 คน ครบคุณสมบัติแรก แต่ต้องผ่านการสอบและได้รับพิจารนาการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น
center จะได้รับ 2% จากสมาชิก ใต้สายงานลงไป ที่เป็น line of sponser ลงไป ทุกคน ที่มีการถอน Qโดยไม่จำกัด จำนวนคน และ ลำดับชั้น
การจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกข้อให้กับสมาชิกของบริษัทฯ เกิดจากการขายพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เซิร์ฟ โฟร์ บิช จำกัด หลังจากหักภาษีทุกอย่างแล้ว
#ข้อมูลจากส่วนกลาง Serv4Biz
https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-3140102.html